Votează
Time Zone Clock
13:25:37  Athens
13:25:37  Budapest
13:25:37  Bucharest
13:25:37  Vienna
13:25:37  Prague
13:25:37  Rome
13:25:37  Brussels
13:25:37  London
13:25:37  Madrid
13:25:37  Lisbon
EU webcam
Țările membre UE
Caută

Noutăţi europene

Pagina: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Cardul european de asigurări sociale de sănătate: deținut de doi europeni din cinci2013-07-15

Cele mai recente cifre arată că peste 190 de milioane de persoane dețin un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le permite să obțină îngrijiri medicale de urgență și, astfel, să se bucure de vacanțe lipsite de griji atunci când călătoresc în Uniunea Europeană, Elveția, Liechtenstein, Norvegia și Islanda. Numărul titularilor de CEASS a crescut în mod constant, în 2012 înregistrându-se 15 milioane de noi cetățeni care dețin un CEASS comparativ cu anul precedent.
László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Cardul european de asigurări sociale de sănătate este un adevărat succes, având în vedere că doi europeni din cinci dețin un card cu ajutorul căruia pot să economisească timp și bani în cazul în care se îmbolnăvesc sau se rănesc în timpul unei călătorii în străinătate. În cea mai mare parte a timpului, CEASS funcționează fără probleme. Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația UE și refuză recunoașterea cardului, Comisia va lua măsuri pentru a proteja drepturile cetățenilor europeni”.
CEASS confirmă dreptul unei persoane de a primi tratament de urgență în cadrul sistemului public de sănătate al țării gazdă în aceleași condiții și la același preț ca și cetățenii țării respective. Cardul este eliberat gratuit de către furnizorul național de servicii de asigurări de sănătate din țara de origine. CEASS nu poate fi utilizat pentru a acoperi tratamentele planificate în altă țară.
Spitalele care asigură servicii de sănătate publică sunt obligate să recunoască CEASS. În marea majoritate a cazurilor, pacienții care prezintă CEASS beneficiază de asistența medicală necesară, iar costurile le sunt rambursate fără probleme. În cazul în care cardul nu este acceptat, pacienții ar trebui să contacteze autoritatea de sănătate relevantă din țara pe care o vizitează. Numerele de contact pentru cazuri de urgență sunt ușor accesibile prin intermediul aplicației CEASS pentru telefoanele de tip smartphone și tablete (a se vedea mai jos). În cazul unui nou refuz, pacienții ar trebui să solicite asistență din partea autorităților din domeniul sănătății din țara lor de origine. În cazul în care se confruntă din nou cu probleme, pacienții ar trebui să contacteze Comisia Europeană. Comisia poate investiga reclamațiile și supune problema autorităților din țara în cauză, astfel cum a fost recent cazul Spaniei (IP/13/474). Împotriva oricărui stat membru care nu aplică legislația UE privind utilizarea CEASS vor fi inițiate proceduri privind încălcarea dreptului UE.
Aplicația CEASS cuprinde informații despre card, numerele de telefon de urgență, tratamentele care sunt acoperite și costurile, cum să depuneți o cerere de rambursare și cui trebuie să vă adresați în caz de pierdere a cardului. Aplicația acoperă toate cele 27 de țări ale UE, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția și este disponibilă în 24 de limbi, cu posibilitatea de a trece de la o limbă la alta. Aplicația va fi adaptată în curând pentru a ține seama de recenta aderare a Croației la UE. Aplicația nu înlocuiește CEASS.

Noi plafoane tarifare mai mici pentru serviciile de roaming de la 1 iulie: transfer de date mai ieftin cu 36 %; servicii de roaming de 15 ori mai ieftine în Croația2013-07-02

De la 1 iulie 2013, regulamentul Uniunii Europene privind serviciile de roaming prevede scăderea cu 36 % a plafoanelor tarifare pentru transferul de date, devenind astfel mult mai ieftin să se utilizeze hărți, să se vizioneze materiale video, să se verifice adresa de poștă electronică și să se actualizeze rețelele de socializare atunci când se călătorește pe teritoriul UE. Transferul de date în roaming va fi acum cu până la 91 % mai ieftin în anul 2013 comparativ cu 2007. În această perioadă, volumul datelor pe piața serviciilor de roaming a crescut cu 630 %. Aceste două tendințe arată că atât consumatorii, cât și operatorii de telefonie mobilă au oportunități noi importante datorită eforturilor UE.
Din anul 2007, UE a realizat reduceri de peste 80 % ale prețurilor cu amănuntul pentru apelurile telefonice, serviciile de SMS și date.
În fiecare an, cetățenii europeni efectuează mai multe milioane de vizite în Croația, țară care se alătură Uniunii Europene la 1 iulie. În acest an, vizitatorii Croației vor putea face economii remarcabile deoarece costul pentru transferul de date scade de aproape 15 ori și trimiterea unui SMS sau efectuarea unui apel telefonic către altă destinație din UE va fi de 10 ori mai ieftină.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat în legătură cu acest subiect: „Uniunea Europeană trebuie să fie relevantă pentru viața oamenilor. Cele mai recente reduceri de tarife vă aduc mai mulți bani în buzunar pentru vară și constituie un pas esențial pentru a scăpa de aceste prime o dată pentru totdeauna. Acesta este un lucru bun atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi pentru că înlătură teama de pe piață și contribuie la dezvoltarea pieței”.
Noile plafoane tarifare, care intră în vigoare la 1 iulie 2013, sunt:
  • Descărcarea de date sau navigarea pe internet — 45 eurocenți/megabyte (MB) (tarif perceput pe kilobyte utilizat) + TVA. (o reducere de 36 % în comparație cu 2012)
  • Efectuarea de apeluri — 24 de eurocenți/minut + TVA (o reducere de 17 % în comparație cu 2012)
  • Primirea unui apel — 7 eurocenți/minut + TVA (o reducere de 12,5 % în comparație cu 2012)
  • Trimiterea unui mesaj text — 8 eurocenți + TVA (o reducere de 11 % în comparație cu 2012)
Operatorii au libertatea de a oferi tarife mai scăzute, iar unii au început deja să elimine complet primele de roaming pentru serviciile de voce și SMS sau să ofere o regiune unde există o zonă fără prime de roaming care traversează o parte sau alta a Europei.

Modernizarea învăţământului superior2013-06-22

 Comisia prezintă un program de modernizare a sistemelor de învăţământ superior care să le permită să contribuie mai bine la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.
Strategia Europa 2020, care este planul de acţiune al Uniunii Europene (UE) în favoarea creşterii pentru următorii zece ani, face din cunoaştere unul dintre elementele esenţiale ale unei creşteri inteligente, durabile şi favorabilă incluziunii. Într-adevăr, UE are nevoie de un număr mai mare de persoane cu înaltă calificare, competente şi inovatoare, pentru a face faţă concurenţei mondiale. Instituţiile de învăţământ superior joacă aşadar un rol crucial.
Cu toate acestea, Europa a pierdut teren în ceea ce priveşte investiţiile în învăţământul superior şi numărul cercetătorilor. Pentru a remedia această situaţie, Comisia prezintă o trecere în revistă a obiectivelor-cheie pe care trebuie să le atingă statele membre şi instituţiile de învăţământ superior, precum şi măsurile pe care le va adopta UE pentru a le sprijini eforturile.
Reformele trebuie realizate de către statele membre şi instituţiile de învăţământ superior. Comisia identifică mai multe obiective, precum şi mijloacele prin care pot fi realizate acestea.
  • Creşterea nivelului de educaţie: unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 este ca, până în 2020, 40 % dintre tineri să deţină o diplomă de învăţământ superior. În acest scop, este necesară atragerea mai multor persoane în învăţământul superior, în special prin sensibilizarea elevilor din categoriile defavorizate şi a adulţilor. Pentru a creşte numărul cercetătorilor, trebuie dezvoltate posibilităţile de carieră în afara universităţilor, iar obstacolele întâmpinate de femei în exercitarea acestei profesii trebuie eliminate.
  • Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei învăţământului superior: programele de studii, inclusiv pregătirea cercetătorilor, trebuie adaptate la nevoile actuale de pe piaţa muncii. Noile tehnologii trebuie exploatate pentru crearea unor metode de cercetare mai eficiente şi a unui învăţământ mai suplu şi mai personalizat (formarea online, de exemplu). Sunt necesare condiţii de muncă mai bune, precum şi formarea continuă pentru ca UE să dispună de şi să reţină un personal universitar de înalt nivel.
  • Încurajarea mobilităţii şi a cooperării transnaţionale: numărul studenţilor care încheie o perioadă de studii sau de formare în străinătate trebuie să se dubleze până în 2020. În acest scop, mobilitatea trebuie să fie inclusă în mod sistematic în programele de studii, iar obstacolele în calea mobilităţii, cum ar fi problemele de recunoaştere a diplomelor şi a creditelor universitare sau de transferabilitate a burselor, trebuie eliminate.
  • Stabilirea unei legături între învăţământul superior, cercetare şi întreprinderi: parteneriatele între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi trebuie încurajate. Este important, de asemenea, ca universităţile să utilizeze rezultatele cercetării şi inovării în oferta lor de învăţământ şi să promoveze competenţele antreprenoriale, creative şi de inovare.
  • Îmbunătăţirea guvernanţei şi a finanţării: este necesară creşterea investiţiilor în învăţământul superior, precum şi diversificarea surselor de finanţare, apelându-se mai mult la finanţarea privată. Sistemele de finanţare trebuie, de asemenea, să fie mai suple, să le permită instituţiilor de învăţământ să îşi definească orientările strategice şi să se bazeze pe rezultate pentru a încuraja competiţia.
Uniunea intenţionează să sprijine eforturile întreprinse de autorităţile naţionale şi instituţiile de învăţământ continuând strategia Europa 2020 şi făcând astfel încât cadrul său financiar pentru perioada 2014-2020 să permită diferitelor politici vizate să susţină modernizarea învăţământului superior.

Libertatea de circulație: Parlamentul dorește păstrarea celei mai mari realizări UE2013-06-22

Renate Weber: 62% din europeni consideră că libertatea de circulație este mai mare realizare a UE. Mulți consideră că libertatea de circulație este cea mai mare realizare a Uniunii Europene. Parlamentul European a modificat o propunere a Comisiei privind reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne pentru a se asigura că nu se abuzează de aceasta din motive politice. Raportoarea Renate Weber (Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, România) ne-a spus într-un interviu de ce este nevoie de cerințe mai stricte.
Vor împiedica modificările aduse de Parlament reintroducerea controalelor pe motive politice?
Am adăugat o dimensiune comunitară, care spune că statul trebuie să vorbească întâi cu celelalte state afectate și Comisia. Comisia va trebui să prezinte rapoarte Parlamentului si statul va trebui să explice Parlamentului de ce simte că singura soluție posibilă este reintroducerea controalelor la frontieră. În plus, am reușit să introducem un articol care afirmă foarte clar că imigrația nu poate fi considerată niciodată amenințare la adresa securității naționale.
Comisiei i s-a cerut această propunere deoarece statele membre se temeau că vor veni mulți imigranți ca rezultat al Primăverii Arabe. A fost atât de rău pe cât se credea?
Când Consiliul a cerut o revizuire a controalelor la frontiere în spațiul Schengen, avea în vedere posibilitatea reintroducerii controalelor în momentul în care un număr mare de oameni traversau granița externă a UE și, dacă ne uităm la propunerea inițială a Comisiei Europene, vedem că a fost făcută în acest fel. Noi am schimbat-o în cadrul negocierilor, Parlamentul arătând clar că nu dorește acest lucru.
Cum evaluați libertatea de circulație în UE în momentul de față?
Un sondaj recent Eurobarometru a arătat că 62% din europeni consideră că libertatea de circulație este mai mare realizare a Uniunii Europene. Oamenii simt că trăiesc cu toții într-o singură casă mare, de aceea dorim să păstrăm această libertate.
Sursa: Parlamentul European 
Pagina: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Calendar
Selectati o data
Găseşte-ne pe facebook
Centre ED
Link-uri utile
Nr. vizitatori
Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free

© - Europe Direct Covasna, Europe Direct Sfântu Gheorghe 2011-2018 - All rights reserved