Votează
Time Zone Clock
01:16:06  Athens
01:16:06  Budapest
01:16:06  Bucharest
01:16:06  Vienna
01:16:06  Prague
01:16:06  Rome
01:16:06  Brussels
01:16:06  London
01:16:06  Madrid
01:16:06  Lisbon
EU webcam
Țările membre UE
Caută

2016.12.09

Uniunea securității: Comisia își prezintă planul de acțiune pentru combaterea fraudării documentelor de călătorie

După cum anunțase în comunicarea intitulată „Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității” adoptată cu ocazia discursului președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2016, Comisia a adoptat astăzi un plan de acțiune care definește măsuri concrete pentru îmbunătățirea securității documentelor de călătorie. Planul de acțiune formulează recomandări clare pentru statele membre cu privire la combaterea fenomenului de fraudare a documentelor de călătorie și prezintă un set complet de măsuri pe care urmează să le ia Comisia. Securitatea documentelor de călătorie este un element important al luptei împotriva terorismului și a criminalității organizate și contribuie la îmbunătățirea protecției frontierelor și a gestionării migrației, deschizând drumul către o uniune a securității efectivă și autentică.
Dl. Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Garantarea securității documentelor de identitate și de călătorie reprezintă un factor important în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. Planul de acțiune prezentat astăzi propune măsuri operaționale concrete care le vor permite statelor membre să combată mai eficient fraudele având ca obiect documentele de călătorie, ceea ce ne va ajuta să ne protejăm mai bine frontierele, să ne asigurăm securitatea pe plan intern și să gestionăm mai bine migrația."
La rândul său, comisarul pentru uniunea securității, dl. Julian King, a afirmat: „Știm că teroriștii au călătorit cu pașapoarte falsificate pentru a nu putea fi identificați pe teritoriul UE. Într-adevăr, multe dintre măsurile noastre de securitate se bazează pe securizarea documentelor de călătorie și de identitate. Este cazul controalelor care se efectuează la frontierele externe conform Codului frontierelor Schengen sau la frontierele interne, prin confruntarea cu baza de date a Sistemului de informații Schengen. Iată de ce statele membre și agențiile UE trebuie să lucreze împreună pentru a îmbunătăți securitatea documentelor de călătorie și pentru a detecta cazurile de fraudare a acestora. Luate împreună, aceste măsuri vor contribui la eliminarea lacunelor existente în materie de securitate.”
Planul de acțiune vizează documente de călătorie pe care statele membre ale UE le eliberează cetățenilor UE și resortisanților țărilor terțe și care sunt utilizate pentru identificare și la trecerea frontierei. Statele membre continuă să răspundă în totalitate de eliberarea documentelor utilizate pentru stabilirea identității unei persoane (așa-numitele documente de origine, cum ar fi certificatele de naștere, de căsătorie și de deces) înainte de emiterea documentelor de călătorie. Tot ele răspund și de realizarea efectivă și de eliberarea documentelor de călătorie. În schimb, standardele de securitate pentru documente de călătorie emise de statele membre și cerințele privind controlul la frontieră sunt stabilite la nivelul UE. Planul de acțiune prezentat astăzi abordează toate aspectele legate de securitatea documentelor de călătorie și urmărește eliminarea eventualelor lacune, în cadrul unei cooperări strânse între statele membre și cu sprijinul Comisiei și al agențiilor UE.
Respectând pe deplin drepturile fundamentale și normele privind protecția datelor, precum și repartizarea competențelor între statele membre și Comisie, planul de acțiune definește măsuri în patru domenii principale:
Înregistrarea identității: cu sprijinul Comisiei, statele membre ar trebui să aibă în vedere stabilirea celei mai bune modalități de a evita eliberarea de documente autentice bazate pe identități false, să analizeze ce se poate face pentru ca documentele de origine să fie mai greu de fraudat și să promoveze utilizarea manualului Europol referitor la documentele de origine.
Emiterea documentelor: statele membre ar trebui să eficientizeze schimbul de bune practici privind înscrierea datelor biometrice și procedurile de emitere a documentelor, dar și să consolideze monitorizarea emiterii documentelor de identitate și de călătorie, pentru a putea împiedica furtul de documente în alb. Comisia va facilita schimbul de bune practici prin intermediul unor ateliere care vor fi organizate în 2017.
Realizarea documentelor: planul de acțiune invită Parlamentul European și Consiliul să adopte, cât mai curând posibil, propuneri cu privire la un format uniform mai sigur pentru vize și pentru permisele de ședere destinate resortisanților țărilor terțe, astfel încât să se prevină riscul de noi fraude. Comisia va finaliza un studiu privind opțiunile strategice de care dispune UE pentru a securiza mai bine cărțile de identitate și permisele de ședere ale cetățenilor săi împotriva riscului de fraudă și de falsificare. Studiul se înscrie în perspectiva unei eventuale inițiative legislative ce va fi prezentată până la sfârșitul anului 2017 și va monitoriza conformitatea elementelor de securitate.
Controlul documentelor: statele membre ar trebui să înregistreze în mod sistematic toate cazurile de documente furate, pierdute, deținute fără drept sau anulate în Sistemul de informații Schengen (SIS) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute, să le faciliteze mai mult polițiștilor de frontieră accesul la sistemele corespunzătoare și să accelereze punerea în aplicare a funcției de căutare a amprentelor digitale în SIS. Grupul de experți la nivel înalt privind interoperabilitatea sistemelor de informații analizează cum ar putea contribui interoperabilitatea la o verificare mai eficientă a documentelor și a identității. Grupul își va prezenta concluziile până la jumătatea anului 2017. În decembrie 2016, Comisia va revizui temeiul juridic al SIS pentru a asigura o mai bună exploatare a funcțiilor sistemului, iar în 2017 va implementa funcția de căutare a amprentelor digitale la nivel central în cadrul Sistemului de informații Schengen. De asemenea, va colabora cu statele membre și cu agențiile UE pentru a impulsiona activitățile de formare în noile forme de utilizare frauduloasă a documentelor.
Comisia va evalua progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune și le va prezenta Parlamentului European și Consiliului până la sfârșitul primului trimestru al anului 2018.
Context
Securitatea a reprezentat o temă constantă încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker - începând cu Orientările politice ale președintelui Juncker din iulie 2014, până la ultimul său discurs privind starea Uniunii din septembrie 2016.
La data de 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat Agenda europeană privind securitatea, în care a stabilit principalele acțiuni menite să permită UE să răspundă cu eficacitate la terorism și la amenințările în materie de securitate de pe teritoriul său în intervalul 2015-2020. De la adoptarea agendei, punerea sa în aplicare a avansat considerabil, ceea ce deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică.
Faptul că președintele Juncker a creat, în august 2016, un portofoliu special pentru uniunea securității, arată importanța pe care Comisia o acordă intensificării acțiunilor de răspuns la amenințarea teroristă.
Așa cum s-a subliniat în comunicarea din 6 aprilie 2016 intitulată Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate, pentru a consolida frontierele și securitatea, trebuie să avem nu numai sisteme performante, ci și modalități simple și sigure de autentificare a documentelor de identitate și de călătorie. Problema fraudării documentelor de călătorie, fenomen care ia o amploare din ce în ce mai mare, a fost adusă în centrul atenției în contextul recentelor atacuri teroriste din Europa și al actualelor fluxuri migratorii. Fraudarea documentelor a devenit un factor care favorizează terorismul și criminalitatea organizată și este strâns legată de traficul de persoane și de introducerea ilegală de migranți. În acest context, este esențial ca UE și, în special, statele membre, să-și intensifice eforturile pentru a îmbunătăți securitatea documentelor de călătorie eliberate cetățenilor UE și resortisanților țărilor terțe. În acest scop, Comisia a anunțat că va prezenta măsuri destinate combaterii fraudării documentelor. Pentru a iniția un proces vizând asigurarea interoperabilității sistemelor de informații la nivelul UE, Comisia a decis să creeze un grup de experți la nivel înalt privind interoperabilitatea sistemelor de informații. Inițiatorii procesului ar urma să fie agențiile UE, experții naționali și actorii instituționali interesați.
În septembrie, Comisia a publicat comunicarea intitulată Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității, în care s-a angajat să adopte un plan de acțiune privind securitatea documentelor de călătorie până cel târziu în decembrie 2016.

Pentru mai multe informații: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4264_ro.htm
Calendar
Selectati o data
Găseşte-ne pe facebook
Centre ED
Link-uri utile
Nr. vizitatori
Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free

© - Europe Direct Covasna, Europe Direct Sfântu Gheorghe 2011-2018 - All rights reserved