Votează
Time Zone Clock
13:29:29  Athens
13:29:29  Budapest
13:29:29  Bucharest
13:29:29  Vienna
13:29:29  Prague
13:29:29  Rome
13:29:29  Brussels
13:29:29  London
13:29:29  Madrid
13:29:29  Lisbon
EU webcam
Țările membre UE
Caută

2017.12.22

Îmbunătățirea transparenței și predictibilității condițiilor de muncă

Propunerea de directivă, adoptată de Comisia Europeană în data de 21 decembrie, se referă la condiții de muncă mai transparente și predictibile la nivelul întregii UE. Ea completează și modernizează obligațiile existente în ce privește informarea fiecărui lucrător cu privire la condițiile sale de muncă și creează noi standarde minime pentru a asigura faptul că toți lucrătorii, inclusiv cei cu contracte de muncă atipice, beneficiază de o mai mare predictibilitate și claritate în ceea ce privește aceste condiții.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Prin adoptarea propunerii de astăzi, luăm măsuri pentru a îmbunătăți transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă. Universul muncii este în rapidă schimbare, cu un număr crescând de locuri de muncă și de contracte atipice. Aceasta înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni sunt expuși riscului de a nu mai beneficia de drepturi de bază, începând cu dreptul de a cunoaște condițiile în care lucrează. Un grad mai mare de transparență și de previzibilitate va fi benefic atât pentru lucrători, cât și pentru întreprinderi.”

Comisia vizează reducerea riscului de protecție insuficientă a lucrătorilor prin următoarele măsuri:

alinierea noțiunii de lucrător la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;

aducerea în cadrul domeniului de aplicare al directivei a unor forme de muncă ce sunt în prezent adesea excluse;

asigurarea faptului că lucrătorilor li se pune la dispoziție un pachet de informații actualizate și extinse încă din prima zi a încadrării în muncă;

crearea unor noi drepturi minime, precum dreptul la o mai mare predictibilitate a muncii pentru cei care lucrează în cea mai mare parte cu un program variabil;

consolidarea mijloacelor de asigurare a respectării legislației și a căilor de atac ca soluție de ultimă instanță pentru rezolvarea eventualelor dezacorduri.

Etape următoare

În conformitate cu procedura legislativă ordinară, această propunere urmează să fie examinată de Parlamentul European și de Consiliu. După adoptarea ei de cele două instituții, ea va fi pusă în aplicare de statele membre, fie prin acte legislative, fie prin contracte colective de muncă încheiate de partenerii sociali.

Propunerea Comisiei de directivă privind condiții de muncă transparente și previzibile actualizează și înlocuiește Directiva din 1991 privind declarația scrisă (91/533/CEE), care dă lucrătorilor încadrați la un nou loc de muncă dreptul de a fi notificați în scris în legătură cu aspectele esențiale ale raportului lor de muncă. După peste 25 de ani, această directivă nu mai reflectă realitățile în schimbare ale pieței muncii, în special noile forme de muncă ce au apărut în ultimii ani.

Directiva propusă a fost elaborată pe baza unei consultări publice speciale și a unei evaluări cuprinzătoare a legislației existente, rezultatele fiind sintetizate în evaluarea impactului.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/home_ro

Calendar
Selectati o data
Găseşte-ne pe facebook
Centre ED
Link-uri utile
Nr. vizitatori
Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free

© - Europe Direct Covasna, Europe Direct Sfântu Gheorghe 2011-2018 - All rights reserved